HELYUM - He (Helium)

CAS Number : 7440-59-7 UN1046 (gas)

UN1963 (liquid refrigerated)     

UN Number : UN1046 (gas); UN1963 (liquid refrigerated)    

EINECS Number : 231-168-5    

DOT Label (USA) : NFG    

DOT Hazard class (USA) : Non flammable Gas

 

Helyum doğal gaz kaynaklarından elde edilir. Yeryüzünde Helyum'ca zengin doğal gaz kaynakları sınırlı sayıda ülkede mevcut olup, bunlar ABD, Polonya, Cezayir ve Rusya'dır. Çok değerli bir gaz olan Helyum, bu değeri nedeni ile uluslararası işletme ve ticareti yapılan tek endüstriyel gazdır. Sadece Hidrojen Helyum'dan daha hafif bir gazdır, ancak Hidrojene göre çok önemli olan farkı Hidrojen gibi yanıcı olmayıp, asal bir gaz olmasıdır. Bu nedenle en soğuk kriyojen olarak tercih edilir, ayrıca her tür balonun şişirilmesi için en doğal ve emniyetli gazdır.

 

Özellikleri 

Tamamen asal, havadan hafif, küçük moleküler yapısı olan ancak yüksek moleküler enerjisi olan, sıvılarda çözünmeyen ve sıvı hali bilinen en soğuk madde olan bir gazdır.

 

Moleküler Ağırlık

4.00

Kaynama Noktası (1 atm)

-268.9 oC

Yoğunluk, likit (b.pt)

0.125 kg/l

Yoğunluk, gaz (b.pt.,1 atm)

0.169 kg/m3

Spesifik Isı (b.pt)

3.41 J/gm °C

Hacimsel Genleşme (likitten gaza, 1atm)

740

Spesifik ağırlık, gaz (Hava:1)

0.14

Kritik Sıcaklık

-268oC

Kritik Basınç

2.28 atm

 

Ürün Gamı

 

Saflık%

Tüp Tipi

Tüp basıncı (bar)

Gaz miktarı

Helyum

99,999

L

200

9.06 m3

 

       

 

Kullanım Alanları

  • Kaynak alanında koruyucu gaz olarak

  • Balon gazı Kaçak kontrol gazı

  • Dalış gazları

  • Astım vb. hastalığı olanlarda solunum gazı karışımlarında

  • Manyetik Rezonans (MR) cihazlarında Lazer gazı ve analitik cihazlarda

  • Roket itici gaz sistemlerinde