Gazların Saflık Dereceleri

Saflık, Gazların saflığı genel olarak ( % )  ile ifade edilmektedir.Bu yüzdenin tersten okunuşu da, gazın ne kadar kirli olduğunu gösterir.     Saflık, aşağıdaki tabloda görüleceği üzere  iki haneli rakamsal sistemle de ifade edilmektedir.

 

Argon

4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Azot

4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Oksijen

2.5 / 4.5 / 5.0 / 5.5 / 6.0

Karbon dioksit

3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0

 

Bu sistemde ilk hanedeki sayı % işaretinden sonra gelen 9'ların sayısını virgülden sonraki sayı ise "9" lardan sonra gelen rakamdır.  Argon 4.5 saflıkta olacak dediğimiz zaman bu şu anlama gelecektir % 99,995 .  Aynı şekilde 2.5 saflıktaki oksijen, % 99,5 saflıktaki oksijendir.  Genellikle kalibrasyon gazları (ppm) ile ifade edilmektedir. ppm ile gazın kirlilik derecesi gösterilmektedir.    

Bu aşağıdaki tabloda daha net olarak göreceksiniz:

Saflık ( Kalite)

Yüzde Saflık

Toplam Safsızlık

4.0

%99.99

100 ppm     ( %0.01 )

4.5

%99.995

  50 ppm     ( %0.005 )

5.0

%99.999

  10 ppm     ( %0.001 )

5.5

%99.9995

    5 ppm     ( %0.0005 )

6.0

%99.9999

    1 ppm     ( %0.0001 )